Digital gudstjeneste fra Ellingsøy kirke


Søndag 21. februar kan du se dåpsgudstjeneste fra Ellingsøy kirke kl. 11:15 på nett.

 

Tre barn døpes i Ellingsøy kirke søndag: Kl. 10:30, 11:15 og 12:00. På grunn av antallbegrsningen på 10 personer er det kun dåpsfamilie og faddere som får komme til kirken. For at resten av menigheten kan få mulighet til å delta på gudstjeneste strømmer vi direkte fra dåpsgudstjenesten i kl 11:15. Vi får besøk av Maren Sundvall Platou, som til vanlig er prest i Tonsen kirke i Oslo. Gudstjenesten er ved Platou, Weltzien og Koppen. 

Last ned programark og delta i bønn og sang. 
Vel møtt til gudstjeneste på nett. Se gudstjensten HER

Last ned promgramark med salmetekster HER

Tilbake