OPEN BIBEL i Borgund menighet


Bibeltime to ganger i vår i Borgund menighetshus: 
torsdag 23. mars kl 19.00 – 20.30 og torsdag 13. april kl 19.00 – 20.30,
hvor vi åpner bibelen og lærer og blir inspirert sammen! 

Velkommen!  Enkel servering. Alle i Ellingsøy menighet er også velkommen!

Velkommen til Open Bibel, en bibeltime hvor vi graver og grubler. 

Vi spør og vi synger.  Vi ber og vi kanskje bestrebe oss litt. 
Vi hører fra Bibelen og fra hverandre. 
Velkommen til å åpne bibelen sammen på menighetshuset: 

torsdag 23. mars kl 19.00 – 20.30  Temaet:   Bibelen

torsdag 13. april kl 19.00 – 20.30   Temaet:   Gudsbilde hvor vi åpner biblene våre og lærer sammen!  😊  Velkommen!  Enkel servering.

Tilbake