Årsmøte Elliingsøy Kyrkjelyd


Det blir kyrkjelyden sitt årsmøte torsdag 30. mars kl. 19 i kyrkjekjellaren. Årsrapport og samtale om arbeidet. Alle er velkomen.

Tilbake