Saman som kyrkje i heile verda


Sammen som kirke i hele verden er en nasjonal aksjon for misjonssolidaritet. Målet er å styrke menighetens eget misjonsprosjekt, og i år er aksjonstiden fra Kristi Himmelfartsdag til St. Hans.

Gjennom aksjonen "Sammen som kirke i hele verden" ønsker Møre bispedømme å bidra til å https://kirken.no/globalassets/bispedommer/more/fotos%202020/misjon/foto%20misjonsorganisasjonane.pngbevisstgjøre menighetene på sin globale tilhørighet og forpliktelse. Vi er derfor invitert til å delta med søsterkirker og partnere som har svakere økonomi enn vi har i Norge. Initiativet til denne aksjonen kom fra ulike bispedømmer i Norge, i samarbeid med de sju organisasjonene som er med i SMM
Samarbeid menighet og misjon: www.kirken.no/SMM  

I år vil også Møre biskop og bispedømmerådet utfordre menighetene i Møre til solidaritet ved å støtte de misjonspartnere de allerede har

Ellingsøy kyrkjelyd har misjonsavtale med NMS-Midtøsten og vil støtte dette arbeidet spesielt nå.    

Du kan bidra med ei gåve på vipps eller bankkonto: 

    Vipps til Ellingsøy kyrkje og velg #106247 og velg kategori Misjonsprosjekt
                                 eller Kontonr.   3900 33 31923   merk: «NMS-Midtøsten»  

Saman som kyrkje i heile verda
Møre bispedømme

Tilbake