Soknerådet


Dette er soknerådet for Ellingsøy.

 

Ellingsøy sokneråd

Lars Lothe                              Leiar

Eva Søvik Uri                          Nestleiar

Line Håberg Nedialkov         

Bjørg Hadland Slotsvik          

Oddvar Leif Bjørge   

Lisa Grøtting             

 

Solveig Kipperberg Viddal     1. vara

Kjetil stokkereit Tarberg        2. vara

Berit Meling Myklebust         3. vara

Odd Per Vadset                      4. vara

 

Tilbake