Soknerådet


Dette er soknerådet for Ellingsøy.

 

Ellingsøy sokneråd

Oddvar Leif Bjørge              Leiar

Lars Lothe                           Nestleiar  

Eva Søvik Uri                         

Line Håberg Nedialkov         

Bjørg Hadland Slotsvik            

Lisa Grøtting             

 

Solveig Kipperberg Viddal     1. vara

Kjetil stokkereit Tarberg         2. vara

Berit Meling Myklebust          3. vara

Odd Per Vadset                     4. vara

 

Tilbake