Konfirmantpåmelding
Ellingsøy kyrkjelyd 2025


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg sjølv. Dei felta med stjerne må alltid vere utfylt.
Ved å fylle ut dette skjemaet gir du oss løyve til å sende ut informasjon angåande konfirmantåret på SMS og e-post.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Her ynskjer vi litt informasjon om deg sjølv.
1. Skriv her om du har behov for tilrettelegging f.eks. i forhold til allergi eller anna.
2. Skriv her om aktivitetar du er med på i fritida og gjerne også kva du har vore med på tidligare i Ellingsøy kyrkjelyd.
Her kan du skrive eit eller to namn til vener du ønskjer å vere saman med i gruppe.


Last opp bilete av deg sjølv. Biletet må vere av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 

Skule
Klasse


Velg undervisningsopplegg
Friluft-konfirmant
Kyrkje-konfirmant

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko viktig du synes vi burde vite og det kom ikkje opp i skjema så kan du skrive det her.
Eg/vi kan bidra med

OBS!!!! Kryss her visst det er i orden at konfirmantens namn og bilete blir gjort offentleg. !!!!!!

Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko viktig du synes vi burde vite og det kom ikkje opp i skjema så kan du skrive det her.
Eg/vi kan bidra med